ENDOPED ALAPíTVÁNY

AZ ENDORKIN BETEG GYERMEKEKÉRTCortef újból elérhető
- 2020.08.04.

A Cortef 10 mg-os tabletta újból elérhető a patikákban...

tovább >>Koronavírus Információ
- 2020.03.19.

Ezen az oldalon a koronavírussal kapcsolatos híreket, információkat találjátok meg.

tovább >>Elindult Facebook oldalunk
- 2019.12.09.

Elindult az alapítvány Facebook oldala: www.facebook.com/endopedalapitvany

1% támogatás - köszönjük
- 2019.11.23.

A 2018. évre vonatkozó SZJA 1%-os felajánlásból az Önök támogatásával 2019. évben 329 ezer Forint támogatást kaptunk.

Köszönjük és kérjük, hogy a 2019. évre vonatkozó 1% felajánlást is az Endoped Alapítványnak adja!


Adománybabák
- 2018.06.01.

Babát ajándékozni jó...

tovább >>
 

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2015. év

A 2015. évre vonatkozó közhasznúságú jelentés itt olvasható.

 


 

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2011. év
Eszközök (e Ft)
előző év (2010)
tárgyév (2011)
Források (e Ft)
előző év (2010)
tárgyév (2011)
Befektetett eszközök
Saját tőke
5500
3782
Immateriális javak
Induló tőke
100
100
Tárgyi eszközök
362
424
Eredménytartalék
6101
5400
Befektetett pénzügyi eszközök
Lekötött tartalék
Forgóeszközök
Mérleg szerinti eredmény
-701
-1718
Készletek
Céltartalékok
Követelések
Kötelezettségek
81
94
Értékpapírok
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Pénzeszközök
5257
3490
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
38
38
Eszközök összesen
5619
3914
Források összesen
5619
3914
Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése 2011. év
előző év (2010)
tárgyév (2011)
Összes közhasznú tevékenység bevétele (e Ft)
1897
992
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
990
942
Adományozóktól kapott tám. vállalkozási
813
0
Pályázati úton nyert támogatás
0
0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0
0
Tagdíjból származó bevétel
0
0
Egyéb bevétel
93
50
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
Egyéb bevétel
0
0
Tényleges pénzbevételek
0
0
Alapítványi célú kiadások
2186
2710
Értékcsökkenés
413
123
Ráfordítást jelentő elszámolások
0
0
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
Alapítványi éves kiadás (e Ft)
0
0
Szokásos alapítványi eredmény
0
0
Adózás előtti eredmény
0
0
Fizetendő társasági adó
0
0
Mérleg szerinti eredmény
-701
-1718
Az alapítvány 2011-ben 992eFt bevétele volt, amelyből SZJA 1%-ból származó bevétel: 942.777,-Ft Ft, pénzügyi tevékenység árbevétele 48.771 Ft. 2011. évben adományozói bevétel nem érkezett.
Támogatások:
A kuratórium döntése alapján 2011. évben az alábbiakra nyújtott támogatást:
A CAH betegségről szóló amerikai részletes szülői tájékoztató könyv (Congenital Adrenal Hiperplasia: A Parent’s Guide) és a Turner szindrómáról szóló tájékoztató az alapítvány 822 eFt összegű támogatásával lefordításra került magyar nyelvre.
Az alapítvány 89 eFt értékben laborvizsgálatok folyamatos elvégzését támogatta endokrin beteg gyermekek részére: 17 OHP nyálteszt vizsgálat, AMH (Anti-Mullerian Hormon) hormonvizsgálatok.
Eszközbeszerzésként 562.500 Ft értékben 24 órás glüközmonitort vásárolt a Tűzoltó utcai gyermekklinika endokrin osztálya részére.
Az alapítvány 806 e Ft összeggel támogatta a II. számú gyermekklinika endokrinológiai osztály szakorvosainak, nővéreinek képzését a Gyermekdiabetes Kongresszuson, Gyermekdiabetes tudományos ülésen, egyéb endokrinológiai továbbképzésen.
52 eFt értékben ösztöndíjat fizetett Semmelweis Egyetem VI. évfolyamos
orvostanhallgatói részére tudományos munkájuk támogatásaként.
Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték.
Budapest, 2012. május 30.

ENDOPED ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2008. ÉV

Eszközök (e Ft)
előzó év (2007)
tárgyév (2008)
Források (e Ft)
előző év (2007)
tárgyév (2008)
Befektetett eszközök
1154
697
Saját tőke
5269
5844
Immateriális javak
0
0
Induló tőke
100
100
Tárgyi eszközök
1154
697
Eredménytartalék
4853
5169
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
Lekötött tartalék
0
0
Forgóeszközök
4169
5183
Mérleg szerinti eredmény
316
575
Készletek
0
0
Céltartalékok
0
0
Követelések
0
0
Kötelezettségek
54
0
Értékpapírok
0
0
Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
Pénzeszközök
4169
5183
Rövid lejáratú kötelezettségek
54
0
Passzív időbeli elhatárolások
0
36
Eszközök összesen
5323
5880
Források összesen
5323
5880
Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése
előző év (2007)
tárgyév (2008)
Összes közhasznú tevékenység bevétele (e Ft)
2480
1788
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
1904
1520
Adományozóktól kapott tám. vállalkozási
0
245
Pályázati úton nyert támogatás
0
0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
557
0
Tagdíjból származó bevétel
0
0
Egyéb bevétel
26
19
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
Egyéb bevétel
19
23
Tényleges pénzbevételek
2480
1788
Alapítványi célú kiadások
2206
747
Értékcsökkenés
206
456
Ráfordítást jelentő elszámolások
57
10
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
Alapítványi éves kiadás (e Ft)
2469
1213
Szokásos alapítványi eredmény
1130
575
Adózás előtti eredmény
1130
575
Fizetendő társasági adó
0
0
Mérleg szerinti eredmény
1130
575
Az alapítvány 2008-ban 1.764.763,- Ft támogatást kapott, amelyből SZJA 1%-ból származó bevétel: 1.520.000 Ft, cégektől kapott támogatás 245.166 Ft. A kuratórium döntése alapján az alapítvány 67.940,-Ft összegű támogatást nyújtott a Tűzoltó utcai gyermekklinika endokrin szakorvosai részére szakkönyvek vásárlására, valamint a szakorvosok országon belüli és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvételéhez, 280e Ft összegben.
Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték.

 

ENDOPED ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2007. ÉV
Eszközök (e Ft)
előzó év (2006)
tárgyév (2007)
Források (e Ft)
előző év (2006)
tárgyév (2007)
Befektetett eszközök
241
1154
Saját tőke
4139
5269
Immateriális javak
0
0
Induló tőke
100
100
Tárgyi eszközök
241
1154
Tőkeváltozás/eredmény
4853
4853
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
Lekötött tartalék
0
0
Forgóeszközök
3938
4169
Tárgyévi eredmény
-814
316
Készletek
0
0
Tartalék
0
0
Követelések
0
0
Céltartalékok
0
0
Értékpapírok
0
0
Kötelezettségek
40
54
Pénzeszközök
3938
4169
Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
Rövid lejáratú kötelezettségek
40
54
Eszközök összesen
4179
5323
Források összesen
4179
5323

Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése

előző év (2006)
tárgyév (2007)
Összes közhasznú tevékenység bevétele (e Ft)
2415
2480
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
2389
1904
Adományozóktól
2389
1904
Pályázati úton nyert támogatás
0
0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0
557
Tagdíjból származó bevétel
0
0
Egyéb bevétel
26
19
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
Tényleges pénzbevételek
2415
2480
Közhasznú tevékenység ráfordításai (e Ft)
3229
2469
Kiadások
425
1293
Eszközváltozások
0
1119
Ráfordítást jelentő elszámolások
2804
57
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
Tárgyévi pénzügyi eredmény
-814
11
Nem pénzben realizált eredmény
-1119
Adózás előtti eredmény
-814
1130
Fizetendő társasági adó
0
0
Tárgyévi eredmény
-814
1130

 

Az alapítvány 2007-ben 1.853.170 Ft támogatást kapott, amelyből SZJA 1%-ból származó bevétel: 557.470 Ft, magánszemélytől érkezett támogatás 51.000 Ft, cégektől kapott támogatás 1.853.170 Ft. A kuratórium döntése alapján az alapítvány nagyobb összegű támogatást nyújtott az endokrin szakorvosok részére megrendezett ENDOPED országos szakmai konferencia megszervezéséhez 560e Ft összegben. Az alapítvány ez évben is nagyobb értékű tárgyi eszköz vásárlással, 3 db notebook gép beszerzésével támogatta a Tűzoltó utcai gyermekklinika endokrin csoportjának munkáját.
Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték. 2007. év végével a kuratórium tagjai és elnöke több éves segítő munka után lemondtak, átadva ezzel a lehetőséget az újabb ötleteket képviselő kuratórium részére.

 

 

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2011. év
Eszközök (e Ft)
előző év (2010)
tárgyév (2011)
Források (e Ft)
előző év (2010)
tárgyév (2011)
Befektetett eszközök
Saját tőke
5500
3782
Immateriális javak
Induló tőke
100
100
Tárgyi eszközök
362
424
Eredménytartalék
6101
5400
Befektetett pénzügyi eszközök
Lekötött tartalék
Forgóeszközök
Mérleg szerinti eredmény
-701
-1718
Készletek
Céltartalékok
Követelések
Kötelezettségek
81
94
Értékpapírok
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Pénzeszközök
5257
3490
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
38
38
Eszközök összesen
5619
3914
Források összesen
5619
3914
Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése 2011. év
előző év (2010)
tárgyév (2011)
Összes közhasznú tevékenység bevétele (e Ft)
1897
992
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
990
942
Adományozóktól kapott tám. vállalkozási
813
0
Pályázati úton nyert támogatás
0
0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0
0
Tagdíjból származó bevétel
0
0
Egyéb bevétel
93
50
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
Egyéb bevétel
0
0
Tényleges pénzbevételek
0
0
Alapítványi célú kiadások
2186
2710
Értékcsökkenés
413
123
Ráfordítást jelentő elszámolások
0
0
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
Alapítványi éves kiadás (e Ft)
0
0
Szokásos alapítványi eredmény
0
0
Adózás előtti eredmény
0
0
Fizetendő társasági adó
0
0
Mérleg szerinti eredmény
-701
-1718
Az alapítvány 2011-ben 992eFt bevétele volt, amelyből SZJA 1%-ból származó bevétel: 942.777,-Ft Ft, pénzügyi tevékenység árbevétele 48.771 Ft. 2011. évben adományozói bevétel nem érkezett.
Támogatások:
A kuratórium döntése alapján 2011. évben az alábbiakra nyújtott támogatást:
A CAH betegségről szóló amerikai részletes szülői tájékoztató könyv (Congenital Adrenal Hiperplasia: A Parent’s Guide) és a Turner szindrómáról szóló tájékoztató az alapítvány 822 eFt összegű támogatásával lefordításra került magyar nyelvre.
Az alapítvány 89 eFt értékben laborvizsgálatok folyamatos elvégzését támogatta endokrin beteg gyermekek részére: 17 OHP nyálteszt vizsgálat, AMH (Anti-Mullerian Hormon) hormonvizsgálatok.
Eszközbeszerzésként 562.500 Ft értékben 24 órás glüközmonitort vásárolt a Tűzoltó utcai gyermekklinika endokrin osztálya részére.
Az alapítvány 806 e Ft összeggel támogatta a II. számú gyermekklinika endokrinológiai osztály szakorvosainak, nővéreinek képzését a Gyermekdiabetes Kongresszuson, Gyermekdiabetes tudományos ülésen, egyéb endokrinológiai továbbképzésen.
52 eFt értékben ösztöndíjat fizetett Semmelweis Egyetem VI. évfolyamos
orvostanhallgatói részére tudományos munkájuk támogatásaként.
Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték.
Budapest, 2012. május 30.
Honlapkészítés